Steun ons

Stichting WIRWAR heeft een ANBI-status Culturele Instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van culturele ANBI’s hebben in het kader van de Geefwet extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Onderneming die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Benieuwd wat een gift aan Stichting WIRWAR u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen? Gebruik dan deze eenvoudige rekenmodule.


Gegevens Stichting WIRWAR

Stichting WIRWAR

Karel van Manderstraat 95

2014 VD Haarlem, Nederland

+31(0)6- 44828986

info@wirwarproducties.nl

RSIN:

859326081

Rekeningnummer:

NL22 TRIO 0379534452

t.a.v Stichting WIRWAR


Directie en Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder: Laura van Hal

De stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur

De onderlinge afspraken staan vastgelegd in het reglement voor directie en raad van toezicht.

Raad van Toezicht:

  • Hans Thissen (voorzitter)
  • Arjan Gebraad
  • Peter Jansen

Advies commissie:

  • Ro Krauss
  • Bastiaan Steverink

Beloningsbeleid

De stichting onderschrijft de Fair Practice Code

Directeur-bestuurder &

Personeel:

Conform CAO Toneel en Dans

Raad van Toezicht &

Advies commissie:

Enkel vergoeding gemaakte kosten

ZZP'er:

“WIRWAR Producties volgt de cao Toneel en Dans en honoreert zzp’ers dan ook minimaal conform de vereisten in de cao (50% boven het loon van een vergelijkbare medewerker in loondienst). Dit geldt eveneens voor de verschillende kostenvergoedingen. Bij de inzet van buitenlands personeel worden maatwerk afspraken gemaakt over de vergoeding van kosten van reizen naar huis en huisvesting in Nederland”.


Beleidsplan & Jaarverslagen

Hoofdlijnen beleidsplan:

Voor het volledige beleidsplan klik hier

Verslag uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording:

Klik hier voor het jaarverslag 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2022

Klik hier voor het jaarverslag van 2023


ANBI

Doelstellingen ANBI:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de podiumkunsten en al hetgeen daarmee rechtsreeks of zijdelings verband hout of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

  • het creëren en uitvoeren van (circus)theaterproducties
  • het creëren en uitvoeren van workshops (circus)theater
  • het werven van fondsen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.


3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemene nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de algemene wet inzake rijksbelastingen.

Formulier publicatieplicht:

Klik hier voor het volledig ingevulde standaard formulier publicatieplicht van de belastingdienst voor grote ANBI's.