Steun ons

Stichting WIRWAR heeft een ANBI-status Culturele Instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van culturele ANBI’s hebben in het kader van de Geefwet extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Onderneming die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Benieuwd wat een gift aan Stichting WIRWAR u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen? Gebruik dan deze eenvoudige rekenmodule.

 

Stichting WIRWAR

Karel van Manderstraat 95

2014 VD Haarlem, Nederland

+31(0)6- 44828986

info@wirwarproducties.nl


RSIN:

859326081


Rekeningnummer:

NL22 TRIO 0379534452 t.a.v Stichting WIRWAR


Directeur-bestuurder:

Laura van Hal


Raad van Toezicht:

De stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur

  • Hans Thissen (voorzitter)
  • Arjan Gebraad
  • Peter Jansen


Advies commissie:

  • Ro Krauss
  • Bastiaan Steverink


Beloningsbeleid:

Raad van Toezicht:

Enkel vergoeding gemaakte kosten

Directeur-bestuurder en personeel:

Conform COA Toneel en Dans

De stichting onderschrijft de Fair Practice Code


Doelstellingen ANBI:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de podiumkunsten en al hetgeen daarmee rechtsreeks of zijdelings verband hout of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

  • het creëren en uitvoeren van (circus)theaterproducties
  • het creëren en uitvoeren van workshops (circus)theater
  • het werven van fondsen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.


3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemene nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de algemene wet inzake rijksbelastingen.


Hoofdlijnen beleidsplan:

Voor het volledige beleidsplan klik hier


Verslag uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording:

Klik hier voor het jaarverslag 2021

Klik hier voor het jaarverslag van 2022


Formulier publicatieplicht:

Klik hier voor het volledig ingevulde standaard formulier publicatieplicht van de belastingdienst voor grote ANBI's.